۱۳۸۹ دی ۱, چهارشنبه

‫در سالروز آیت الله منتظری ...


  ... در اواخر عمر از طریق دوستی نامه ای از ایشان به دست من رسید. نوشته بود که ما چه می خواستیم و چه شد! تحول ایشان ادامه داشت تا اینکه جزوه حقوق بشر را درآورد که بعنوان مرجع تقلید کاری ماندگار از اوست. تکلیف مندی را که به هرحال پذیرفته بود، حقوق مندی انسان در آن پذیرفته شد. به کشتارها اعتراض کرد. به ماجرای ایرانگیت و سازش پنهانی اعتراض کرد و این اعتراض ها موجب حصر خانگی اش شد و ... پیام زندگی ایشان به مردم و خصوصا روحانیون این است که : شما که پیرو اباعبدالله الحسین هستید، برای بر حق ایستادن هیچ عذر و بهانه ای وجود ندارد، هرگاه قرار گرفتید در برابر قدرتی که هیچ حقی برای انسان قایل نیست باید برخیزید و برحق بایستید. وقتی هم که ایستادید این ایستادگی شما را آزاد می کند، به شما امکان می دهد که پیام آور آزادی و انسانیت و حقوق شوید. بنگرید که آقای منتظری از زمانیکه قائم مقام رهبری شد در ذهنیت جامعه چگونه تحول کرد تا زمان مرگ و از آن زمان تا امروز و آینده، او قرار گرفت در شمار کسانی که به معنای درست کلمه «حر» شدند... امیدوارم که روحانیت از خط مشی ایشان درس بگیرد و سکوت نگزیند.

هیچ نظری موجود نیست: