۱۳۸۹ آذر ۱۵, دوشنبه

امروز دانشگاه در برابر مدعیان ولایت مطلقه فقیه قرار گرفته است

از نسل ۱۶ آذر به نسل ۱۶ آذر: در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ من دانشجو شدم. آن زمان آقای نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا که در ایران کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را کارگردانی کرده بود به ایران آمد و به مناسبت ورود او به ایران، دانشجویان اعتراض کردند و نیروهای نظامی به دانشگاه ریختند و در کلاس درس سه دانشجو را کشتند. روز ۱۶ آذر روز دانشجو شد بدین خاطر که دانشگاه تهران جبهه خویش را یعنی " جبهه استقلال و آزادی" به طور قطع تعیین کرد و دانشجو در خدمت مردم ایران قرار گرفت برای اینکه این ملت استقلال و آزادی خود را باز یابد و در کشور خود بر خویشتن ولایت کامل بیابد. دانشگاه را تاسیس کرده بودند برای اینکه برای دولت استبدادی، کارمند تربیت کند و برای رشته های فنی که دولت نیاز داشت هم فن سالار بار بیاورد. اما این دانشگاه، به اینکه انسان دانشجو در نیروی کار در خدمت استبداد ناچیز بگردد تن نداد. تصمیم گرفت انسانی در خدمت استقلال و آزادی انسان و جامعۀ ایرانی بگردد. روز ۱۶ آذر روز رسمیت بخشیدن به این تصمیم بود. پیش از آن و پس از آن دانشگاه همچنان و همیشه در خدمت هدفی بود که استقلال ایران است، که آزادی مردم ایران است، که استقلال انسان است، که آزادی انسان است و امروز همچنان دانشگاه در خدمت این هدف است. امروز دانشگاه در برابر مدعیان ولایت مطلقه فقیه که از راه ستیز و سازش با قدرتهای خارجی بر کشور ما حکومت می کنند قرار گرفته است. این رژیم تک پایه است، دیر یا زود از پا در می آید. پس این دانشگاهها هستند که به مثابه نیروی محرکه تغییر، می باید مردم ایران را برای زندگی در مردم سالاری، برای زندگی در استقلال و آزادی، برای زندگی با برخورداری حقوق انسان و حقوق ملی، همراهی و با این مردم هم دلی کند و نیروی محرکه این تحول عظیم باشند. دانشگاهها می باید فراهم آورندگان فرهنگ آزادی باشند. باید مبشران و مبلغان بیان آزادی بگردند و باید به دوران سیاه و تاریک استبداد در ایران پایان بدهند. ایران همۀ شرایط را برای زیست در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی دارد. پس بر دانشجوی امروز است که با شعار روشن و شفافی که هدف جنبش مردم ایران هست، نقش خود را به مثابه نیروی محرکه به عمل درآورد. هدف این جنبش می باید نه به ولایت مطلقه فقیه و آری به ولایت جمهور مردم باشد و هست. امیدوارم که آن نسل، نسل شانزده آذر ۳۲ که اینک تجربه خود را به این نسل، نسل شانزده آذر ۱۳۸۹ منتقل می کند در کنار هم و با هم جنبش همگانی را برای رهائی ایران هم از سلطه بیگانه و هم از استبداد در خدمت سلطه بیگانه با موفقیت تمام به انجام رساند. شاد و پیروز باشید.

هیچ نظری موجود نیست: