۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

مسیح پیامبر عشق بود

تبریک تولد مسیح به همه مسیحیان و غیر مسیحیان به لحاظ اینکه او پیامبر عشق بود و امید و صلح؛ متاسفانه در شب تولد مسیح ما در وطنمان می باید از خشونت های رژیمی سخن بگوییم که در اشکال غیر قابل توصیفی این خشونت ها را انجام می دهد. من سه مورد را به هموطنان خودم یادآور می شوم که هر کدام به جهتی گویاست و جامعه ای که سکوت کند بر این جنایت ها البته میرود بر او آنچه می رود. یکی اعدام 13 تن در بلوچستان به جرم اینکه یک گروهی عمل انتحاری انجام داده و عده ای کشته و زخمی گشته اند. با اینکه صریح قرآن است که کردار زشت گروهی باعث نشود که همان را شما انجام دهید و با اینکه این رژیم خود را مجری اسلام قلمداد می کند و عده ای را بیاورد که ارتباطی با قضیه ندارند و آنها را اعدام کنید این یک جنایتی است... مورد دوم دستگیری یک استاد اقتصاد جز هشدار در مورد وضعیت کشور برای مردم نیست - آقای رییس دانا - نیمه شب رفته اند به خانه اش و او را دستگیر کرده اند به جرمی که معلوم نیست و به کجا برده اند آنهم معلوم نیست، با او چه خواهند کرد؟ این یکی معلوم است... مورد سوم مورد یک دانشجوی کرد است که قرار است به جرم محاربه اعدام گردد، جرم او هم معلوم نیست، از دید من جرم او این است که جوان است و دانشجو و این رژیم هم ضد دانش است و هم ضد رشد است و هم ضد حقوق انسان است و با این اعمال رشته پیوند اقوام ایرانی را سست می کند و این خطری است برای ایران ...